Portal predstavlja dio integrisanog informacionog sistema (“IS”) advokatske kancelarije Jovović, Mugoša, Vuković - Podgorica (“JMV”).

Komunikacija sa portalom je sigurna (poruke su enkriptovane).

IS smiju pristupiti samo ovlašćeni korisnici. JMV je ovlašćena i dužna da štiti svoje informatičke resurse i da sprječava njihovu neovlašćenu upotrebu. Upotrebom IS i/ili bilo kojeg uređaja koji je povezan na IS pristajete na sljedeće uslove:

  • JMV ima pravo da ispituje Vašu komunikaciju sa IS.
  • JMV je ovlašćena da ispituje podatke koje ste Vi proslijedili IS.
  • Podaci koje ste otpremili IS-u nijesu privatnog karaktera i podliježi redovnom pregledu, pri čemu mogu biti objelodanjeni i/ili upotrijebljeni od strane JMV u zakonom predviđene svrhe, uz zaštitu podataka o ličnosti.
  • IS podliježe periodičnim sigurnosnim provjerama korisnika putem mjera kontrole pristupa, koje su dizajnirane u cilju zaštite IS.
  • Povreda bilo koje od sigurnostnih mjera predstavljaće krivično djelo koje će biti pravno procesuirano na zakonom propisan način.

Ukoliko nemate korisnički nalog, kreirajte ga putem linka Prijava/Napravi nalog.

Nakon što napravite nalog, preuzmite besplatnu aplikaciju Google Autentificator (verzja za Android ili iphone), kojom ćete generisati sigurnosni ključ, koji je potreban za dalju administraciju Vašeg naloga.